• -10%
VAALSERBERG PH REGELAAR 1L
pH Regulator 1L - Vaalserberg - Regelt de pH van de voedingsoplossing
VAALSERBERG PH REGELAAR 1L
VAALSERBERG PH REGELAAR 1L
VAALSERBERG PH REGELAAR 1L
pH Regulator 1L - Vaalserberg - Regelt de pH van de voedingsoplossing

pH Regulator 1L - Vaalserberg - Regelt de pH van de voedingsoplossing

pH Regulator zal het pH-niveau in uw voedingsoplossing aanpassen tijdens de groei- en bloeifase van uw plant.

€ 13,50
(€ 13,50 L)
€ 15,00
pH Regulator 1L - Vaalserberg - Regelt de pH van de voedingsoplossing
€ 13,50
(€ 13,50 L)
€ 15,00
Loyaliteit
Bij aankoop van dit product kunt u tot 2 loyaliteitspunten verzamelen, die kunnen worden omgezet in een waardebon van € 0,40.
Gratis levering vanaf € 59,00 in continentaal Frankrijk
Thuis van: Woensdag 19/06/2024 zie details

Productgegevens

pH-regelaar om de pH van uw voedingsoplossing te regelen

Vaalserberg Garden biedt u haar nieuwe product aan, de pH Regulator!
Hiermee kunt u de pH-waarde in uw voedingsoplossing aanpassen tijdens de groei- en bloeifase van uw plant.

MINERAL ACID NF U 42-005
MINERAL ACID FOR ADJUSTING THE pH OF MINERAL NUTRITION SOLUTIONS

DIE VOLDOET AAN DE NORM NF U 42-004. Orthofosforzuur (H3PO4) : 12.05 M.

Toepassing:
Binnenteelt
Buitenteelt
Planten met wortels in de grond

Gebruik:
De aanbevolen dosis in warm water voorverdunnen.
Vul aan met de nodige hoeveelheid water.
Goed schudden voor gebruik.
Giet het in de tank.

Samenstelling:
Orthofosforzuur (H3PO4): 75 % (massa/massa)
Molariteit: 12,05M
Aantal waterstofequivalenten: 12,05/liter of 762,65/100kg
Fosforzuuranhydride (P
2O5): 54%, oplosbaar in water
Dichtheid: 1,58
Kristallisatietemperatuur vanaf -17°C

Voeg altijd het zuur toe aan het water en niet andersom. - Niet laten bevriezen. - Het is essentieel om handschoenen, een veiligheidsbril, zuurbestendige laarzen en
schort te dragen bij het hanteren. - Bewaar het product in zijn oorspronkelijke verpakking. - Zorg dat er stromend water beschikbaar is voor
wassen in geval van een incident. - Verwijderd houden van eet- en drinkwaren, met inbegrip van diervoeder. - Bewaren op een koele, droge en geventileerde plaats, uit de buurt van extreme temperaturen. - Aanraking met de huid en ogen vermijden.
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. P260 - Stof, dampen, gassen, nevels, dampen en aërosolen niet inademen. P264 - Handen grondig wassen na het hanteren. P280 - Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding, oog- en gezichtsbescherming. P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: mond spoelen. GEEN braken opwekken. P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid afspoelen met water/douche. P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder contactlenzen indien aanwezig en gemakkelijk te verwijderen. Ga door met spoelen. P310 - Bel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts.

Gegevensblad

Naam pH Regulator 1L - Vaalserberg - Regelt de pH van de voedingsoplossing
Merk Vaalserberg Garden
Type meststof Mineraal
Aanbevolen gebruik PH-regelaar
Toepassing Coco, Hydrocultuur, Steenwol, Aarde
Verpakking 1 L
Land van vervaardiging DUITSLAND
Tri des déchets

Downloads

FDS - pH Regulator Download - (242.46KB)
FDS - pH Regulator Download - (242.46KB)

Bericht

News Growshops
Tenez-vous au courant de nos nouveautés, promotions et bon plan !