Cookiebeleid

Dit "beleid Cookies "Het doel van dit beleid is u te informeren en te voldoen aan de eisen van de Franse wet op de gegevensbescherming en de algemene verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens met betrekking tot het gebruik van cookies door Growshops.fr.

 

1. WAT IS HET COOKIEBELEID EN WAT IS DE REIKWIJDTE ERVAN?

U wordt geïnformeerd dat tijdens uw bezoeken aan de websites en andere digitale ruimtes van Growshops.nl, cookies kunnen worden geïnstalleerd op uw apparatuur (computer, tablet of smartphone). Ook kunnen wij cookies gebruiken in e-mails die u worden toegestuurd of wanneer u een mobiele applicatie installeert.

Het beleid Cookies vertelt u de basis over hoe wij cookies gebruiken en voor welk doel. Het stelt ons ook in staat om uw rechten te verduidelijken.

Het is alleen van toepassing wanneer het is gepubliceerd op onze website www.growshops.fr. De laatste online versie heeft voorrang op alle andere.

Het vervangt niet het gegevensbeschermingsbeleid dat hier te vinden is.

  

2. WAT IS EEN COOKIE?

Een "cookie" is elke handeling die bedoeld is om via elektronische transmissie toegang te krijgen tot informatie die al is opgeslagen in iemands elektronische communicatie-eindapparatuur, of om informatie naar die apparatuur te schrijven.

In de praktijk worden cookies in verschillende omgevingen gebruikt: website, e-mail, downloaden van software of mobiele toepassingen, enz

Een cookie is een klein tekstbestand (computerbestand) dat door uw browser wordt opgeslagen en/of gelezen op de harde schijf van uw terminal (computer, laptop, tablet maar ook smartphone) wanneer u een website of een andere digitale ruimte van Growshops.nl bezoekt.

 

Op technisch en functioneel vlak worden vier soorten cookies onderscheiden:

Technisch gebruik cookies, cookies die reageren op een actie van uw kant op de website, noodzakelijk om een bepaalde dienst te gebruiken of toegang te krijgen tot een bepaalde inhoud.

Identificatie- en personalisatiecookies, die ons in staat stellen u beter te leren kennen en u te identificeren wanneer u terugkeert naar onze site.

Analyse- en prestatiecookies, die ons in staat stellen verschillende metingen uit te voeren: aantal bezoekers, bezochte pagina's.

Advertising of targeting cookies, die gegevens registreren waarmee we de weergave van advertenties aan een bepaalde gebruiker kunnen regelen.

 

Technisch gezien is er een grote verscheidenheid aan cookies zoals (niet-limitatieve lijst):

- Cookies HTTP ;

- Cookies "flash";

- Het resultaat van de berekening van de vingerafdruk in het geval van "fingerprinting" (berekening van een unieke identificatiecode van de machine op basis van elementen van haar configuratie voor opsporingsdoeleinden);

- Onzichtbare pixels of "web bugs";

- ..

 

3. WAT IS HET DOEL VAN EEN COOKIE?

Cookies worden voornamelijk gebruikt om drie functies te vervullen:

 

Functie 1 - De goede werking van de dienst(en):

- Door het bestuderen van technische statistieken om de goede werking van de dienst te controleren;

- Door de identificatie van foutmeldingen om eventuele technische problemen te verhelpen;

- Door de veiligheid van de gebruikersaccount te verzekeren (herauthenticatie na een bepaalde periode).

 

Functie 2 - Het verbeteren van de Growshops.nl ervaring:

- Met name door de kwaliteit en snelheid van de gebruikerservaring te verbeteren, bijvoorbeeld door bij elk bezoek het vooraf invullen van velden aan te bieden;

- Door de ergonomie van de betreffende digitale omgeving of de verschillende voorgestelde functionaliteiten te optimaliseren;

- Door het gebruik van deze omgeving te configureren volgens de gebruiker om deze aan zijn voorkeuren aan te passen, bijvoorbeeld door de gebruikte standaardtaal te onthouden;

- Door de statistieken die deze cookies opleveren te bestuderen om de dienst voor elke gebruiker te blijven verbeteren en aan te passen om de beste ervaring te garanderen.

 

Functie 3 - Economische functie

- Door gepersonaliseerde advertenties te versturen dankzij de zoekopdrachten van de gebruiker. In dit opzicht maken de gedeponeerde cookies het mogelijk de gebruiker gericht reclame aan te bieden die bij hem past en die hem kan interesseren (op basis van locatiegegevens, indien geactiveerd, of op basis van eerder verstrekte persoonsgegevens). Ze maken het ook mogelijk statistieken en studies te maken over de voorgestelde advertenties;

- Ten slotte maken cookies het mogelijk om de activiteit die voortvloeit uit deze digitale omgeving te bestuderen en te registreren: aantal dagelijkse verbindingen, verbonden profielen, meest bezochte tijdstippen, enz

 

4. WAT VOOR SOORT GEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

Er bestaan veel onwaarheden over cookies.

Cookies zijn geen "bugs" die ons in staat stellen om bulk of kritieke informatie of informatie over uw persoonlijke leven te verzamelen of om toegang te krijgen tot bedrijfsgeheimen.

Cookies staan ons bijvoorbeeld toe om te verzamelen:

- IP adres ;

- Gebruikers-ID;

- Sessie-ID;

- Gebruikstaal van de internetgebruiker (niet zijn/haar moedertaal);

- Geolocatiegegevens (in sommige gevallen).

 

5. WIE HEEFT TOEGANG TOT DEZE GEGEVENS?

De toegang tot de door het bedrijf via cookies verzamelde gegevens is beperkt:

INTERNE ONTVANGERS :

- Afdeling Communicatie/Marketing

- Afdeling informatiesystemen

- Algemene directie

EXTERNE ONTVANGERS :

- Adverteerders en/of reclamebureaus

- Bedrijven gespecialiseerd in elektronische reclame

- Technische dienstverleners

 

6. WAT ZIJN MIJN RECHTEN?

Artikel 32 II van de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 luidt als volgt:

"Elke abonnee of gebruiker van een elektronische communicatiedienst moet op duidelijke en volledige wijze worden geïnformeerd, tenzij hij vooraf door de verantwoordelijke voor de verwerking of zijn vertegenwoordiger op de hoogte is gebracht :

- het doel van elke actie om door middel van elektronische transmissie toegang te krijgen tot informatie die reeds in zijn eindapparatuur voor elektronische communicatie is opgeslagen, of om informatie in die apparatuur weg te schrijven ;

- de middelen waarover hij beschikt om zich tegen een dergelijke actie te verzetten.

 

Een dergelijke toegang of registratie mag alleen plaatsvinden indien de abonnee of gebruiker, na deze informatie te hebben ontvangen, zijn of haar instemming heeft betuigd, hetgeen kan geschieden door middel van passende instellingen van zijn of haar aansluitingsapparaat of van enig ander apparaat waarover hij of zij beschikt.

Deze bepalingen zijn niet van toepassing indien de toegang tot in de eindapparatuur van de gebruiker opgeslagen informatie of de registratie van informatie in de eindapparatuur van de gebruiker

- ofwel uitsluitend tot doel heeft communicatie langs elektronische weg mogelijk te maken of te vergemakkelijken ;

- hetzij strikt noodzakelijk is voor de levering van een online-communicatiedienst op uitdrukkelijk verzoek van de gebruiker

 

Samengevat hebt u twee rechten:

- Toestemming voor het gebruik, afhankelijk van de gebruikte cookies;

- Het recht om alle of een deel van de cookies te deactiveren.

 

7. TOESTEMMING

De toestemming van de gebruiker is niet vereist voor zogenaamde "essentiële" cookies, d.w.z. wanneer deze noodzakelijk zijn voor de goede werking van de digitale omgeving (dit zijn cookies voor technisch gebruik).

 

Daarentegen is toestemming wel vereist voor cookies :

- Gekoppeld aan gerichte reclameactiviteiten;

- Gekoppeld aan publieksmetingen;

- Gegenereerd door de deelknoppen die naar de verschillende sociale netwerken verwijzen.

 

Toestemming is dus vereist voor elke cookie waarmee het gedrag van de gebruiker kan worden bestudeerd.

Het beleid Cookies is een document van nature informatief document. Het hoeft niet te worden aanvaard, het is aan u om het te lezen. Daarentegen moet u instemmen met het gebruik van bepaalde cookies.

Deze toestemming wordt geformaliseerd, zoals vereist door de CNIL, door :

- een informatiebanner ;

- een acceptatieknop op de banner;

- de mogelijkheid om op de link te klikken waarmee u het hele beleid kunt lezen.

 

8. HOE COOKIES UITSCHAKELEN / INSTELLEN?

De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld op het accepteren van cookies, die de essentie vormen van hoe het internet werkt. Ze laten u echter ook toe om alle cookies te kiezen of te weigeren of zelfs om ze vooraf te selecterencismaar ze laten u ook toe alle cookies te kiezen of te weigeren, of zelfs de cookies die u wilt behouden vooraf te selecteren.

 

Daarvoor heeft elke browser zijn eigen specifieke functies, en de instellingen zijn vrij toegankelijk via de helpmenu's van elke browser:

Op Google Chrome:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr

Op Internet Explorer :

https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Op Mozilla Firefox :

https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences

Op Opera :

http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

 

LET OP: Growshops.nl kan de continuïteit van deze URL's niet garanderen, noch de kwaliteit van de informatie die ze bevatten.

Voor mobiele applicaties, e-mails en sociale netwerken, nodigen wij u uit om de "instellingen" gegevens van uw account te raadplegen die verschillen naargelang de platformen en operatoren.

 

Wij informeren u dat het instellen van uw browser om een bepaalde cookie te weigeren of te beperken, twee belangrijke gevolgen kan hebben:

- Beperking of beperking van de toegang tot een dienst, pagina of inhoud;

- Een slechtere Growshops.nl ervaring (bv. dezelfde informatie meerdere keren moeten overtypen).

 

PRECISIE: Het is onmogelijk voor ons om preciezer te zijn dan ditcis het is onmogelijk voor ons om preciezer te zijn over de gevolgen van het deactiveren van cookies aangezien dit afhangt van het type cookies dat gedeactiveerd wordt en het type deactivering door de internetgebruiker.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat, wanneer u zich verzet tegen de installatie of het gebruik van cookies, er een weigeringscookie op uw terminal kan worden geïnstalleerd. Wanneer deze cookie wordt verwijderd, kan niet meer worden vastgesteld of u het gebruik van cookies heeft geweigerd. Ook wanneer u instemt met de installatie van cookies, wordt een cookie voor toestemming geïnstalleerd.

 

9. GEBRUIK VAN COOKIES VAN DERDEN

Cookies van derden kunnen worden geplaatst door partners of reclamebedrijven om de interesses van gebruikers te identificeren via de producten of diensten die zij raadplegen op de website waarop dit beleid betrekking heeft.

Zij kunnen worden geplaatst bij het gebruik van de betrokken digitale omgeving of wanneer de gebruiker op de advertentieruimten van deze laatste klikt.

Wij hebben geen controle over deze cookies, die worden geplaatst door bedrijven die voor hun rekening handelen. Voor meer informatie nodigen wij u uit hun eigen cookiebeleid te lezen.

 

10. HOE LANG BEWAREN WE DE GEGEVENS?

Growshops.fr respecteert de eisen van de CNIL in termen van bewaring en duur.

Zij beschouwt de toestemming voor het plaatsen van cookies als geldig voor een periode van 13 maanden vanaf de datum van uw toestemming.

 

11. WIJZIGINGEN VAN DIT BELEID

Dit beleid kan te allen tijde worden gewijzigd of aangepast in geval van juridische of jurisprudentiële ontwikkelingen, beslissingen en aanbevelingen van de CNIL of van praktijken.

Elke nieuwe versie van dit beleid zal online aan de gebruikers bekend worden gemaakt door de nieuwe versie van het beleid te vervangen door de vorige versie.

 

12. VRAGEN OVER DIT BELEID?

Als u vragen heeft over dit beleid Cookiesaarzel dan niet om contact op te nemen met onze afdeling Klantrelaties:

- Via het "Contact" formulier op onze website, hier.

- Per post: Growshops.fr - Route de Noailles - 60730 Cauvigny

  

Voor meer algemene informatie over cookies kunt u de website van de CNIL raadplegen: www.cnil.fr en in het bijzonder www.cnil.fr/fr/site-web-cookies-et-autres-traceurs.

  

Het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden voor cookies van Google vindt u hier: Google's Privacy & Terms site

News Growshops
Tenez-vous au courant de nos nouveautés, promotions et bon plan !