Duurzame ontwikkeling

Eco-deelname - Duurzame ontwikkeling - AEEA

Eco-participatie voor AEEA:
Wanneer u een nieuw elektrisch of elektronisch apparaat koopt, neemt u deel aan de financiering van de inzameling, het hergebruik en de recycling van oude apparatuur door een "eco-participatie" te betalen. Alle prijzen van de op de site gepresenteerde EEA's zijn inclusief het bedrag van de eco-deelname. De inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten wordt beheerd door eco-organisaties zonder winstoogmerk die door de overheid zijn erkend. Het bedrag van de eco-deelneming wordt door deze eco-organisaties berekend op basis van de prijs van de voor recycling noodzakelijke verwerkingshandelingen.

Wij helpen u een recycler te worden!

Als uw oude apparaat nog werkt of gerepareerd kan worden, kunt u :

  • Verkoop het op de tweedehands markt.
  • Geef het aan een sociale en solidaire vereniging zoals Envie, Emmaüs of Réseau des Ressourceries.
  • Schenk het aan mensen in je omgeving, er zijn altijd mensen die het kunnen gebruiken!
  • Uw actie geeft een tweede leven aan uw toestel!


Als uw oude apparaat defect is, kunt u het inleveren bij
op verschillende plaatsen:

  • Speciale inzamelbakken bij grote winkelketens.

Ga naar
https://www.ecologic-france.com/recyclage-deee-point-collecte.html om het dichtstbijzijnde inzamelpunt te vinden

- milieucode: https: //www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839427&dateTexte=&categorieLien=cid

EEA mag aan het einde van haar levensduur niet bij het ongesorteerde afval terechtkomen.
De gebruikers beschikken over inzamelings- en terugnamesystemen voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur.
EEA kan gevaarlijke stoffen bevatten die gevolgen kunnen hebben voor het milieu en de volksgezondheid.

DEEE

Dit pictogram op een apparaat betekent dat het apparaat niet bij het huishoudelijk afval mag. Dit apparaat zal apart worden ingezameld
voor hergebruik (indien het apparaat nog werkt of gerepareerd kan worden) of voor recycling en terugwinning (energieterugwinning: verbranding met energieterugwinning).
Als het apparaat dat u wilt weggooien gemarkeerd is met dit symbool, gooi het dan niet bij het huishoudelijk afval!
AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) bevat gevaarlijke stoffen (bv. lood, kwik, koelgas, PCB's enz.). Daarom moet het gescheiden worden van het gewone huisvuil.

News Growshops
Tenez-vous au courant de nos nouveautés, promotions et bon plan !