Wat is hydrocultuur?

Wat is hydrocultuur?

Hydrocultuur volgens growshops.nl, uw online tuinbouwadviseur.

...

Hydroponie is een moderne en efficiënte kweekmethode die wereldwijd steeds populairder wordt. Het is een Grieks woord dat waterwerk betekent (hydro = water en ponos = werk).

Voorheen werd hydroponie uitsluitend gebruikt door de agro-voedingsindustrie, maar nu wordt het voor iedereen beschikbaar voor huishoudelijk gebruik.

In het algemeen is hydrocultuur gebaseerd op een irrigatiesysteem, dat ontworpen is om de voedingsoplossing automatisch en gelijkmatig over de planten te verdelen.

De hydroponie, die wordt omschreven als grondloze teelt, is gebaseerd op inerte substraten zonder voedingsstoffen, waarin de wortels van de planten groeien en waarop een aangepaste, evolutieve en gecontroleerde bemesting wordt toegepast, met behulp vanEC- en pH-testers.

Vind alle hydroponics en complete systemen gewijd aan bodemloze cultuur, tegen de beste prijzen op het web op uw favoriete website, growshops.nl.

Met Europese merken met een gevestigde reputatie, zoals General Hydroponics (GHE) hydrocultuursystemen, Platinium Hydroponics, Nutriculture LTD, HydroSystem, AutoPot Global, Alien Hydroponics Systems, PI Technics, IWS Systems, AeroGarden,...

Wat is de meest voorkomende hydroponische configuratie?

In de meeste gevallen neemt hydrocultuur de vorm aan van een tuinbouwsysteem, uitgerust met een pomp, water of lucht, die op zijn beurt een gesloten irrigatiecircuit voedt.

Ook bekend als eb en vloed, houdt deze basisversie van hydroponie in dat de voedingsoplossing wordt gerecycled, d.w.z. gecirculeerd en meerdere malen aan de planten gevoerd.

Opgesloten in hun hydroponische substraten, worden hydroponische planten gewoonlijk geplaatst op een kweektafel, bekend als een tray, die zelf rust op een reservoir dat is ontworpen om de voedingsoplossing te bevatten.

In de hydrocultuur wordt de automatische bemesting gestuurd door een mechanische of elektronische programmeur, die de inputs afwisselt en zo geleidelijk voorziet in de behoeften van de planten, afhankelijk van het teeltstadium.

Diezelfde irrigatie wordt noodzakelijkerwijs homogeen gemaakt, door middel van irrigatiepalen of door overstroming, op de getijdenmodellen die de eb en vloed zijn van Platinium Hydroponicsof de eb en vloed van Nutriculture LTD.

Druppelsysteem Aeroponics systeem Getijdentabel systeem NFT-systeem
Irrigatie met palen

Besproeiing
of verneveling

Wateroverlast

Irrigatie door druppelen
(nutriëntenfilmtechniek)

Waarom is hydrocultuur een populaire kweekmethode in stedelijke gebieden?

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is hydroponie een innovatieve manier van planten kweken die voor iedereen betaalbaar is, zonder de noodzaak van enige tuinbouwkwalificaties, en die volledig gericht is op binnenkweek.

Zelfs in de stad biedt hydrocultuur alle huishoudens een optimale ontwikkeling van sierplanten en toegang totzelfproductie van fruit, groenten, kruiden... Het hele jaar door, zonder zich zorgen te maken over externe klimaatomstandigheden!

Gezien de indrukwekkende productiviteit die deze teeltmethode oplevert, leidt hydrocultuur ook tot een grotere oppervlakte en een eenvoudiger onderhoud dan de traditionele teelt op aarde.

Bovendien is hydrocultuur een autonome en praktische tuinbouwmethode, aangezien de planten zichzelf voeden via een irrigatiesysteem en de voedingsoplossing om de 7 tot 10 dagen moet worden ververst.

Als je thuis wilt kweken met de hydrocultuur methode, Growshops.fr biedt u deze pagina's met adviezen om u goed voor te bereiden:

> Uw substraat kiezen

> Ventilatie

> Kweken in een kweekruimte

> De reflowerer

En vind al onze adviesbladen hier!

Waaruit bestaat een hydrocultuursysteem?

In een hydrocultuuromgeving moet de voedingsoplossing in principe wateroplosbaar, houdbaar en dus van minerale oorsprong zijn.

De voedingsoplossing wordt opgeslagen in een aparte tank, uiteraard afgedekt om de groei van algen of ziekteverwekkende bacteriën te voorkomen.

De planten worden in een inert, steriel substraat gelegd op een tafel of een kweekbak, die tevens dient als opvangbak voor de drain (de oplossing die uit de potten stroomt).
Met deze opvangbak kan ook de terugvoer van de voedingsoplossing naar het reservoir worden gekanaliseerd en indien nodig opnieuw worden geïnjecteerd.

Een ander belangrijk punt van een hydrocultuursysteem is deautomatische irrigatie.
Of deze nu door pompen wordt aangedreven of niet, de installatie van een aangepaste irrigatie blijft een essentieel element in de opbouw van een hydrocultuursysteem.

Bovendien, alleen als deze irrigatie is gebaseerd op een water- of luchtpomp, is de aanschaf van een programmeerapparaat (mechanisch of elektronisch) min of meer essentieel om de automatische besproeiing te laten verlopen en zo te voorkomen dat het substraat waarin de plantenwortels groeien, verzadigd raakt.

Wat zijn de twee belangrijkste irrigatiewijzen die op een hydrocultuurmedium zichtbaar zijn?

Ter vereenvoudiging: er zijn twee soorten irrigatie onder de hydrocultuursystemen die op de Europese markt worden verkocht: actieve en passieve.

In feite zorgt de irrigatie van een hydrocultuurmedium voor een homogene verdeling van de voedingsoplossing en voldoet het aan de behoeften van uw planten.

....

< Actief systeem

In de hydrocultuur moet zowel bij de duur als bij de dagelijkse herhaling van de irrigatiecycli rekening worden gehouden met het gebruikte substraat en vooral met het vermogen ervan om water en voedingsstoffen vast te houden.
In een hydroponische omgeving worden de planten voorzien van voedingsstoffen via een irrigatiesysteem dat bestaat uit buizen, diffusors, verbindingen, bypasses..

....

< Passief systeem

Door de principes van zwaartekracht en capillariteit te mengen, kan de irrigatie van sommige hydrocultuursystemen passief zijn, met merken als Blumat of Autopot Wereldwijd.

Er kunnen ook twee soorten hydrocultuursystemen worden onderscheiden: open circuits en gesloten circuits.

Growshops.fr adviseert het open circuit niet, wat niet erg ecologisch of economisch is. Je moet inderdaad een plaats voorzien voor de afvoer van het water, maar dan verlies je je voedingsoplossing...

Integendeel, Growshops.fr adviseert u een gesloten circuit te gebruiken, dat zuiniger en ecologischer is dankzij de recycling van de voedingsoplossing. Aan de andere kant zul je je oplossing regelmatig moeten controleren, zodat je planten er altijd blij mee zijn! Bovendien zijn gesloten circuits perfect geschikt voor binnenteelt.

Het reservoir, ten slotte, is bedoeld om de toegediende voedingsoplossing op te slaan en terug te winnen, en wordt eronder geplaatst of, wat zeldzamer is, in de nabijheid, zoals bij de specifieke hydrocultuursystemen die AutoPot Global heeft ontwikkeld, Alien Hydroponics Systems of IWS Systems.

growshops.nl, uw online tuinbouwadviseur.

News Growshops
Tenez-vous au courant de nos nouveautés, promotions et bon plan !