Wat is pH en wat te doen?

PH uitgelegd door growshops.nl, uw online tuinbouwadviseur.

Growshops.co.uk stelt u via zijn uitgebreide online catalogus een hele reeks artikelen voor om de pH-waarden van een voedingsoplossing of een substraat te meten en te controleren.

Wat is pH?

In de scheikunde varieert pH van 0 tot 14, waarbij neutraal pH 7,0 is. Daarom wordt elke oplossing boven pH 7,0 alkalisch of basisch genoemd; onder pH 7,0 wordt de oplossingzuur genoemd.

Metingen van de waterstofpotentiaal (pH) worden verricht met pH-testers, basic of elektronisch.

In de tuinbouw is het essentieel om water metenin de tuinbouw speelt de pH een belangrijke rol bij deassimilatie van voedingsstoffen door de wortels en de waarden ervan moeten worden aangepast aan het gebruikte substraat en de verschillende teeltstadia waarin de planten zich bevinden.

... In zijn primaire vorm, zoals de PH Test Kit verspreid door Platinium Instrumentsdeze pH-indicator werkt volgens het principe van een kleurreagens waarmee een waarde kan worden weergegeven die overeenkomt met een kleur die reageert bij contact met de voedingsoplossing en die kan worden geïdentificeerd op een kleurenkaart (kaart meegeleverd met de pH-testkit).
... Geavanceerder en vooral veel preciezer, decis in hun aanwijzingen, de elektronische pH-meters zijn betrouwbaar en gemakkelijk af te lezen.
Deze instrumenten vereisen echter enkele voorzorgsmaatregelen op het gebied van gebruik en onderhoud om een strikte precisie en een correcte duurzaamheid te waarborgen.

Vind alle apparatuur om de pH van de voedingsoplossing of het substraat te meten en te controleren, via zijn categorie PH EC Testersu vindt alle apparatuur om de pH van de voedingsoplossing of het substraat te meten en te controleren, tegen de beste prijzen op het net op uw favoriete website, growshops.nl.

U vindt er merken met een internationale reputatie, zoals HM Digitaal, BlueLab of Platinium Instruments.

Waarom en hoe moeten de pH-waarden worden gecontroleerd bij binnenplanten?

...

Allereerst is het belangrijk te weten dat de te verkrijgen pH-waarden variëren naar gelang van het substraat en het teeltstadium waarin de planten zich bevinden.

Ongeacht de gebruikte teeltmethode is het echter belangrijk ervoor te zorgen dat de oplossing zuur tot licht zuur is, omdat de voedingsstoffen dan optimaal worden opgenomen en de planten bijgevolg vaster en dus productiever zullen zijn.

Op een hydrocultuurmedium (kleibolletjes, kokosvezels, steenwol, enz.) moet dus een pH van 5,6 tot 6,0 worden aangehouden tijdens de groeifase en van 6,0 tot 6,4 tijdens de bloei (en het spoelen).

Op potgrond moet de gebruikte voedingsoplossing worden gekalibreerd tussen pH 6,2 en pH 6,6 tijdens de groei, en tussen pH 6,6 en pH 7,0 tijdens de bloei- of vruchtfase (inclusief spoelen).

Evenzo moeten alle sprays, ongeacht hun aard (voedend, preventief of curatief), worden toegepast bij pH 5,8, zodat de huidmondjes van de planten ontvankelijker zijn voor deze bladtoepassingen.

Eenmaal uitgerust met een pH-tester, en om de aldus verkregen pH-waarden te corrigeren, zijn er oplossingen, vloeibaar of in poedervorm, om deze pH-waarden te verlagen, of juist te verhogen (een zeldzamere situatie).

Daarom spreken we van pH Down, een tuinbouwzuur om de pH-waarden te verlagen, en pH Up , een alkalische of basische oplossing om de pH-waarde te verhogen.

Deze pH-corrigerende formules zijn verkrijgbaar bij vele merken, zoals The Growth Technology Platinium Nutrients,GHE 12345 Hydrocultuur, 420 Hydroponics,HydroPassion,...

Hoe worden elektronische pH-testers gebruikt en onderhouden?

Aangezien meststoffen en andere additieven in de meeste gevallen licht zuur tot zuur zijn, is het van belang deze producten op de juiste wijze in de voedingsoplossing aan te brengen en te verdunnen alvorens de pH-waarde te meten, en deze vervolgens zo nodig aan te passen.

Om een zo lang mogelijke levensduur en vooral de nauwkeurigheid van de weergegeven gegevens te garanderen, moeten de elektronische pH-meters regelmatig worden onderhouden.

Vanwege hun breekbaarheid en poreusheid moeten de probes van elektronische pH-testers voortdurend worden bewaard in een conserveringsoplossing, zoals de Navulling en opslag van de Growth Technology .
Als alternatief moeten ze permanent worden ondergedompeld in mineraal- of bronwater.

Evenzo adviseren alle merken die pH-meters distribueren om de sonde van dit instrument eenmaal per maand gedurende maximaal 24 uur in een reinigingsoplossing onder te dompelen, zoals pH-sonde-reiniger van het bedrijf De Growth Technology.
Aangezien de sonde niet in contact mag komen met een vaste stof, zorgt deze maandelijkse operatie voor een zachte verwijdering van alle asperiteiten die de dagelijkse aflezing van de pH-meter kunnen verstoren.

Ten slotte is maandelijkse ijking van pH-meters een must als u er zeker van wilt zijn dat de weergegeven pH-waarden nauwkeurig zijn.

In de praktijk wordt deze ijking uitsluitend uitgevoerd met behulp van een of meer ijkbufferoplossingen, zoals Buffer pH 7 en Buffer pH 4gedistribueerd door The Growth Technology.

growshops.nl, uw online tuinbouwadviseur.

News Growshops
Tenez-vous au courant de nos nouveautés, promotions et bon plan !